Dětské soustředění

Poslední aktuality


Dětské soustředění

Historický první „výlet“ našich malých havránků se povedl na výbornou!

Vyletěli jsme společně na Bílou horu, kde jsme se celý den učili lakrosovým dovednostem, bavili zábavnými hry a pořádně spotili v přátelském zápasu.

Počasí nám vyšlo a tak jsme den zakončili společným povídáním u buřtů.

Brněnská lakrosová mládež je tak zase o něco silnější! 🙂