Poděkování partnerům

Poslední aktuality


Poděkování partnerům

I v letošním roce můžeme nadále rozvíjet fungování našeho klubu díky nemalému podílu našich podporovatelů. Magistrát města Brna přispěl na pronájem sportovišť 44 tisícemi korun. Dalších 40 tisíc korun přispěla městská část Brno Královo pole. Národní sportovní agentura 59 tisícemi umožnila další rozvoj našich mládežnických oddílů. Zastřešuíjí svaz mužského lakrosu pomohl štědrými 75 tisíci na pronájem venkovního sportoviště, které je na území města Brna pro klub tou největší finanční zátěží. V neposlední řadě nám na výbavu apod. přispěly i soukromé subjekty – společnosti Hatsoff a Vikymont.

Všem uvedeným mockrát děkujeme za podporu a věříme v další spolupráci!

Vzhledem k rostoucímu počtu dětí v našem klubu stoupá také potřeba prostředků pro provoz a rozvoj. Budeme proto vděčni za jakoukoliv finanční podporu ve formě sponzorství (nájmy, vybavení pro děti, cesty na zápasy, soustředění, propagace a další). V případě zájmu s námi spolupracovat, se nám neváhejte ozvat – podporu proberem na míru.

Za tým Ravens
Kuba Kološ
předseda klubu